Klášterní zahrada Cheb - Stavební úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu

Návrh stavebních úprav pro umožnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu po celém areálu klášterní zahrady v areálu Františkánského kláštera v Chebu. Současný stav zahrady je řešen ve více úrovních a nedovoluje osobám na vozíku přístup do všech míst zahrady. Navržené úpravy spočívají v drobných stavebních úpravách stávajících novodobých konstrukcí a vybudování rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu.