Bytový dům, Aš

Cílem projektu byly stavební úpravy stávajícího bytového domu půdorysného tvaru L. Původně se v objektu nacházelo 7 bytových jednotek. Stav objektu byl zanedbaný a nevyhovující současným standardům. Stavebními úpravami dispozic objektu došlo k navýšení o 2 bytové jednotky.