Humanizace okolí bytovek Sedlečko

Revitalizace části středu obce spočívající v úpravě zpevněných ploch, místních komunikací, autobusového zálivu, parkovacích stání. Nově jsou navržena dětská hřiště.

Architektura komunikací, parkovacích stání vychází z koncepce dopravních staveb. Důraz je kladen na udržení venkovského rázu obce s důrazem na možnost parkování motorových vozidel a možnost vzniku ploch pro dětská hřiště. Je také kladen důraz na stávající zeleň, která ve většině případů zůstane zachována a bude začleněna do koncepce revitalizace obce. Více zde.