Naši projekční kancelář jsme založili v dubnu 2010. Jedním z mnoha impulsů byla vzrůstající nespokojenost ve stávajících zaměstnáních. Dále touha po vlastní seberealizaci a možnost být pány svého času. To první se nám, myslíme, daří, v druhém případě se občas úlohy obrátí.

V oblasti projektování se pohybujeme prakticky od ukončení střední školy (1995), kdy jsme začínali jako pomocníci při kreslení, tehdy ještě perem na "pauzák". V následujících letech jsme postupně získávali zkušenosti i z jiných oborů než je projektování. Před založením naší kanceláře jsme prošli několika zaměstnáními a tak při naší současné činnosti můžeme vycházet ze zkušeností nasbíraných například ve stavební nebo geodetické firmě, firmě se specializací na výrobu betonových prefabrikovaných konstrukcí a v neposlední řadě ve státní správě.

Při naší práci se snažíme zákazníkům vyjít maximálně vstříc neboť si uvědomujeme, že získání stavebního povolení je v současné době pro laika nad jeho síly. Naše činnost, to není jen prosté odevzání projektu. Vždy se snažíme přidat i něco navíc. Někdy radu, někdy bezplatnou službu. Naše práce končí až ve chvíli, když je stavba dokončena a je vyřízena veškerá úřední korespondence.

Náš realizační tým tvoří stabilní okruh stálých spolupracovníků, architektů, projektantů a techniků všech stavebních profesí v případě potřeby rozšířený dalšími externími stálými spolupracovníky s ohledem na náročnost a potřebu zajištění odpovídajících kapacit pro plnění nabízených služeb.

Naše služby poskytujeme všem bez rozdílu objemu zakázky. Mezi naše dosavadní zákazníky patří jak velcí investoři, tak i města a obce a v neposlední řadě drobní stavebníci, kteří chtějí třeba jen "udělat díru do zdi".