Služby

Zde bychom Vás chtěli seznámit s nabídkou našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou. Tato stránka slouží pouze jako informační. Každá stavba vyžaduje rozdílný přístup a rozdílný způsob projednávání. Proto pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat a my se Vám budeme snažit co nejlépe poradit.

 •   Zaměření objektů  
 • Drobné stavby (kůlna, veranda, garáž…)
 • Rodinné domy (včetně pozemku a zahrady)
 • Bytové domy/areály, polyfunkční domy/areály, průmyslové stavby/areály, školské stavby/areály, zdravotnické stavby/areály, sportovní stavby/areály
 • Dopravní stavby/areály, liniové stavby (cyklostezky, silnice, mosty)
 • Rekonstrukce objektů/rekonstrukce památek
 • Veřejná prostranství
 • Kompletní inženýrská činnost (vyřízení povolení) ke všem uvedeným projektovým dokumentacím
 • Autorský a stavební dozor, včetně výběru dodavatele stavby, případně dodání stavby na klíč
 • Urbanistické/Územní studie
 • Strategické dokumentace
 • Studie proveditelnosti
 • Zastavovací studie/Zastavovací plány
 • Změny územních plánů/Územní plány

 

Projekty dokážeme prezentovat na profesionální úrovni veřejnosti, případně projednat s dotčenými orgány.

U projektů dodávaných od nás je možné zpracovat vizualizaci (statickou - dynamickou).

Dále nabízíme spolupráci a metodickou pomoc při získávání dotací z rozdílných dotačních titulů.

Např.: Zelená Úsporám, Regionální operační programy, Přeshraniční operační programy (Cíle), Státní- Krajské programy apod.