Dopravní stavby

Pouze drobné dopravní stavby:

  • Sjezdy na pozemek
  • Parkoviště
  • Místní komunikace
  • Lesní cesty