Kompletní inženýrská činnost

  • Zajištění všech potřebných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, provozovatelů inženýrských sítí a jiných.
  • Projektová dokumentace na klíč (tzn. investor nevynakládá žádné úsilí k získání stavebního povolení, vše vyřídí naše kancelář).
  • Zajištění podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.