Autorský a stavební dozor

  • Zajištění autorského dozoru při provádění stavby.
  • Zajištění stavebního dozoru (i pro stavby námi neprojektované).
  • Konzultace a rady individuálním stavebníkům.
  • Asistence při výběru stavebního pozemku.
  • Asistence při koupi nemovitosti.