Bytové domy/areály, polyfunkční domy/areály, průmyslové stavby/areály, školské stavby/areály, zdravotnické stavby/areály, sportovní stavby/areály

  • Novostavby i stavební úpravy.
  • Od zpracování architektonické studie až po realizační dokumentaci nebo možnost zpracování Vámi doneseného návrhu.
  • V případě, že mátejiž hotový projekt, zpracujeme Vám projekt osazení, včetně přípojek inženýrských sítí.
  • Projektová dokumentace včetně všech náležitostí (stavební část, zdravotně technické instalace, elektroinstalace (silno-, slaboproud), požárně bezpečnostní řešení, statické posouzení, inženýrsko-geologický (popř. hydrogeologický) průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy).
  • Projektová dokumentace na klíč (tzn. investor nevynakládá žádné úsilí k získání stavebního povolení, vše vyřídí naše kancelář).
  • Zpracování dokumentace skutečného provedení a zajištění podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.