Zaměření objektů

  • Zaměření pro účely vytvoření dokumentace stávajícího stavu (půdorysy, pohledy, řezy) v případě chybějící původní projektové dokumentace.
  • Zaměření pro účely vytvoření dokumentace skutečného provedení (pro kolaudační řízení).
  • Vytvoření jednoduchého pasportu stavby.