Revitalizace parku, Komenského ul., Cheb

Park u křižovatky ulice Komenského a Svatopluka Čecha v Chebu je významným prvkem v rámci systému zeleně města Chebu, kterému nebyla do současné doby přikládána vyšší hodnota. Řešené území navazuje na budoucí Muzeum papíru UNIPAP a tím se plocha stávajícího parku připojí k nově budované pěší zóně, na kterou bude navazovat. Záměrem investora je zlepšit prostředí stávajícího parku a využít prostory tohoto území, které by se mělo stát nejen odpočinkovou, ale i volnočasovou zónou v těsné blízkosti historické části centra Chebu.

V uvedené lokalitě bylo navrženo vybudování nových komunikačních ploch z mechanicky hutněného kameniva. Nová cestní síť maximálně využívá stávající terénní nerovnosti a propojení jednotlivých výškových úrovní. Ve dvou místech jsou navržena nová vyrovnávací schodiště. Nové obruby cest jsou navrženy ze štípaných žulových kostek. Cestní síť je doplněna plochami pro volnočasové aktivity – hřiště pro děti včetně skluzavky a hřiště pro dospělé.


Fotogalerie

/album/fotogalerie24/komenskeho-jpg/

——————————