Revitalizace parku v Libé

Spolupráce se známým ateliérem A69 - Architekti. Projekt řeší údolní nivu Vlastislavského a následně Libského potoka včetně blízkého okolí rybníka Kladivo. Toto rozsáhlé území o velikosti přibližně 15 ha se koncentruje pod libským hradem a pod kostelem, směrem na sever a na jih se postupně rozvolňuje do neformálnější a přírodnější podoby. Území tvoří součást přírodní bariéry, která dělí dolní měšťanskou Libou od horní Libé s hradem a sídlištěm Irsko.

Navrhovaná opatření podtrhují údolní charakter území doplněním dřevin podél západní hranice, ale zároveň proplétají území sítí cest, stezek a lávek, aby byly využity všechny možnosti k propojení obou částí Libé.

Naše kancelář se podílela na projektování části komunikací a všech lávek přes vodní toky.


Fotogalerie

/album/fotogalerie14/liba1-jpg/

—————

/album/fotogalerie14/liba2-jpg/

—————

/album/fotogalerie14/liba3-jpg/

——————————