Laritma Aš

V rámci rekonstrukce zchátralého objektu bývalého závodu Aritma došlo ke kompletní rekonstrukci a znovunalezení nové funkce a to i včetně navazujícího okolí. V objektu jsou nově situovány kulturní sály města Aše, kde se pořádají koncerty, plesy, přednášky a společenské akce. Dále sem byla přesídlena Základní umělecká škola. Okolí objektu slouží pro potřeby sálů, školy a obyvatel města. Budova je situována na vrchu spolu s rekonstruovanou budovou úřadu (původní knihovna), tak vytváří nové živé centrum města Aše – novou městskou akropoli. Symbolicky je tato akropole chráněna ocelovými věžemi, které symbolizují cimbuří hradeb, ochraňující kulturu a vzdělání v Aši.

Modernizace objektu byla řešena postupně podle dostupných finančních prostředků vlastníka objektu. V první etapě byly provedeny záchranné práce po dlouhodobé absenci údržby, kdy byla provedena nová střecha, nejnutnější sanační práce a zateplení obálky objektu. V části objektu bylo vybudováno kulturní centrum LaRitma. Provoz kulturního centra byl navržen pouze s minimálním ohledem na budoucí provoz ve zbytku budovy, proto byly v rámci další dokumentace navrženy i úpravy v této již fungující části. Ostatní prostory zůstaly v původní podobě a byly předmětem navržených úprav v další navazující projektové dokumentaci.

Jelikož jde o jeden objekt a provozy se víceméně propojují, bylo samostatnou projektovou dokumentací řešeno navýšení kapacity dvou již fungujících sálů a to hlavně z hlediska požárně bezpečnostního řešení.

Další samostatnou etapou jsou venkovní úpravy okolí, kdy došlo k vybudování cestní sítě v okolí objektu.

Tento projekt byl oceněn v 16. ročníku soutěže Cena inženýrské komory 2019.

Spolupráce s Ing. Arch. Václavem Zůnou.


Fotogalerie

/album/fotogalerie11/laritma1-jpg/

—————

/album/fotogalerie11/laritma2-jpg/

—————

/album/fotogalerie11/laritma3-jpg/

—————

/album/fotogalerie11/laritma4-jpg/

—————

/album/fotogalerie11/laritma5-jpg/

—————

/album/fotogalerie11/laritma6-jpg/

—————

/album/fotogalerie11/laritma7-jpg/

——————————