Modernizace výrobního areálu Bepof Hranice

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího nevyužívaného objektu kotelny a přilehlých prostor za účelem modernizace těchto prostor a rozšíření výrobní kapacity společnosti. Modernizace areálu spočívá v návrhu stavebních úprav objektu bývalé kotelny a jejího technického zázemí.

Původní objekt byl tvarově velmi složitý. K hlavnímu objektu haly bývalé kotelny byly v průběhu doby přistavěny mnohé malé přístavky s různými úrovněmi střech, vytvářejících složité detaily, které byly v průběhu doby častým zdrojem zatékání. Nový návrh počítá s maximálním zjednodušením tvaru objektu a minimalizací těchto detailů. Ve výsledku bude objekt vypadat jako jednoduchý kvádr pouze mírně převyšující okolní stávající střechy. Střecha bude, oproti stávající velmi složitému tvarovému řešení střechy na zbytku výrobní haly, jednoduchá, plochá, osazená střešními světlíky pro zajištění dostatečného denního světla v interiéru.

Projekt byl koordinován pro následné osazení portálového jeřábu a výrobní linky pro kalení tabulového skla.

Realizace projektu byla spolufinancována Evropskou unií z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Fotogalerie

/album/fotogalerie34/a20150515-114518-jpg/

—————

/album/fotogalerie34/p3233144-jpg/

——————————