Přístavba domova pro seniory Karlovy Vary

Rozšíření stávající budovy domova s pečovatelskou službou o přístavbu kuchyně a zázemí na severovýchodní straně objektu a přístavbu na severozápadní straně objektu napojenou na stávající vstupní část s výtahem. Novostavba předpokládá rozšíření kapacit při zachování způsobu využití.
Nová přístavba navazuje jak výškově, tak provozně na stávající objekt. Jedná se o dispoziční dvoutrakt, kde je vnitřní trakt rozšířen obloukem do prostorného atria, které je z jihovýchodní strany prosluněno prosklenou fasádou. Atrium je úmyslně naddimenzováno, předpokládá se v budoucnu jako hlavní shromažďovací prostor nejen pro novou přístavbu, ale i pro stávající objekt, který takovýmto prostorem zejména v zimních měsících nedisponuje. Prosklená stěna atria rovněž umožňuje zrcadlení stávajícího objektu, čímž podporuje jeho dominantní architektonickou roli.
Nová přístavba je napojena na stávající objekt v každém podlaží bezbariérově prostřednictvím nově zbudovaného spojovacího krčku, který je umístěn za prostorem stávající výtahové šachty. Díky tomuto napojení je umožněné využití stávajícího výtahu pro potřeby obou objektů.
 
Architektonický návrh:

 


Fotogalerie

/album/fotogalerie8/dps01-jpg/

—————

/album/fotogalerie8/dps02-jpg/

—————

/album/fotogalerie8/dps03-jpg/

—————

/album/fotogalerie8/dps04-jpg/

—————

/album/fotogalerie8/dps05-jpg/

—————

/album/fotogalerie8/dps06-jpg/

—————

/album/fotogalerie8/dps07-jpg/

——————————