Rekonstrukce bývalé budovy Obchodní akademie pro potřeby ZUŠ v Mariánských Lázních

Jedná se o změnu dokončené stavby, bývalé Obchodní akademie.

Budova byla postavena na počátku 20. století jako domov pro válečné veterány. Později byly provedeny stavební úpravy zahrnující též nástavbu (vestavbu) v prostoru krovu. Dále se jednalo převážně o vybourání nenosných dělících konstrukcí pro zvětšování prostoru.

Od té doby až do počátku 21 století byla budova využívána jako školní zařízení, v poslední etapě jako Obchodní akademie. Na počátku 21. století byl provoz obchodní akademie v budově ukončen. V roce 2010 bylo rozhodnuto o využití pro dočasné přemístění školky z Úšovic. Mateřská školka využívala pouze část objektu. Ostatní prostory budovy byly bez využití. Po dokončení novostavby mateřské školky v Úšovicích se provoz do tohoto zařízení přesunul a budova bývalé Obchodní akademie zůstala bez využití.

Na objektu byly navrženy vnitřní dispoziční úpravy se zásahem do nosných konstrukcí. Na vnějším líci se rekonstrukce projeví dílčími pohledovými úpravami v souvislosti se stavebními úpravami na plášti objektu. Byla navržena vestavba výtahu a celkově byl objekt kompletně zmodernizován.

Po rekonstrukci bude budova využívána pro provoz základní umělecké školy, která do ní bude přemístěna ze stávající budovy v Ibsenově ulici. ZUŠ v současnosti navštěvuje cca 900 žáků ve všech věkových kategoriích. Hlavním posláním ZUŠ je nabídnout dětem, mládeži ale i dospělým, základní odborné vzdělání v oborech umění podle jejich zájmu a schopností. Zvláště nadané žáky pak připravit k dalšímu odbornému uměleckému vzdělávání.

Stavba dokončena II/2015. Slavnostní otevření 31.3. 2015.

Spolupráce s Ing. Arch. Václavem Zůnou


Fotogalerie

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/a20150225-101055-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/chodba-po-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/suteren-po-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/tanecni-sal-01-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/tanecni-sal-03-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/hudebni-sal-jpg/

—————

/album/fotogalerie-pracujeme-na-doplneni-/a02-po-jpg/

——————————